Historien fortalt gennem de store profiler

 

Børnefugleskydningen blev påbegyndt 1847 af en gruppe mænd, som synes der skulle være et tilbud til drengene i den lange sommerferie. Vi ved meget lidt om de først år og har kun nogle få navne af dem, der stod for det de første 12 år.

Det er karakteristisk for børnefugleskydningen, at de mænd, der har markeret sig stærk, har været med i mere end 20 år.

 

De har hver især ydet en stor indsats, og mange har på forskellig vis tilføjet fugleskydningen noget nyt, som vi nu betragter som en tradition.

Bundmager Rosin

 
 

Selv om Julius Rosin ikke var grundlægger, han kom først til i 1859, så må han tilskrives opbygningen og det militære præg, som optoget har. Han inddelte børnene i to bataljoner og sørgede for officerer til at passe på dem. Dengang drog drengene længere væk (Magleby, Tranderup) og “udkæmpede slag” med de lokale børn – dog under opsyn og ledelse af voksne.

 

Ud over at lægge fugleskydningen i fastere rammer er det også buntmager Rosin, der har skænket den første grønne fane og gjort sætningen: “Børnenes glade muntre dage kommer sjelden meer tilbage” til børnefugleskydningens. Ved Rosins 25 års jubilæum blev der arrangeret fællesspisning af byens borgere, og han fik som gave et skrivebord med sølvplade. Han døde kort før 50 års jubilæet 1897 efter 37 års virke for selskabet.
 

1897 -1938
Den næste store mand har indtil videre rekorden. Snedkermester G. Dørge sad i komiteen i 48 år (1891–1938), men fortsatte som aktiv hjælper til sin død 1955 – altså 64 år for børnefugleskydningen. I de fleste år i komiteen havde han Carl Houland, også snedkermester, som komitemedlem (1897-1937) og 1907 kom bagermester TH. Poulsen til. Hans store fortjeneste var indførelsen af blomsterfesten.

 
 

Carl Hovland, Th. Poulsen og G. Dørge

 
 

1930 – 1968

To år før var “Graveren” kommet med i komiteen. N. P. Jensen stod for legene i skoven til hverdag og førte an med leg og dans til ballet tirsdag aften. Efter 26 år trådte han 1954 ud af komiteen og blev æresmedlem.


Syv år efter TH. Poulsens udtræden trådte hans søn bagermester Hans Poulsen ind i komiteen og blev der 31 år til sin død. Han gjorde under krigen et stort arbejde for at få gennemført børnefesten på trods af tyskernes “forbud mod offentlige møder”, og den blev med hjælp af politi og borgmester afholdt alle 5 år. Salonbøssen måtte allerede det andet år udskiftes med luftbøsser, som skød for godt, så det meste af fuglen var skudt ned ved nr. 54. Så fjernede man den bedste bøsse og nåede rækken igennem.

 

1947 stod Hans Poulsen i spidsen for 100 års jubilæet, som hele byen sluttede op om. Således vedtog Handelsstandsforeningen at lukke kl. 14 om tirsdagen, men en del af forretningerne meddelte særskilt, at de lukkede hele dagen.

 

Sammen med manufakturhandler Niels Jensen (1938-72) og autoforhandler D. E. Mikkelsen (1943-72) udgjorde Hans Poulsen ledelsen op gennem 50’erne og det meste af 60’erne. For mange blev de tre synonym med børnefugleskydningen og det faste holdepunkt, og det var et chok, da Hans Poulsen ikke var der mere.

 
 

Hans Poulsen, Graveren, Niels Jensen og D.E. Mikkelsen

 
 

1966 – 1997

I 1966 var repræsentant Jørn Schultz kommet ind i komiteen og han kom til at trække et stort læs i forbindelse med 125 års jubilæet. Ud over selve festen var dette års nyskabelse Marinegarden, som Schultz stod i spidsen for i ti år, indtil den overgik til kommunen. En anden – mindre synlig – indsats, Schultz brugte mange timer på er fugleskydningens arkiv. Alt, hvad han har kunnet finde af billeder, historie, udklip, breve osv. Har han sat i system efter årstal så der nu er en spændende og overskuelig historie at dykke ned i.

 

Komiteens første kvindelig medlem fra 1968 Grethe Gudme Knudsen fulgte mændenes eksempel og var med i aktiviteterne i 25 år. Hun fik hurtigt overdraget alt med pigerne, bureauet og blomstersalget og var med på mange af Marinegardens ture.

 

1997 –
Efter Jørn Schultz død – ½ år før 150 års jubilæet – overtog Anette Holm formandsposten nogle år og overgav den i 2002 til Arne Andersen, som siden har ledet den sammen med Anette Holm, Lis Spaanheden og Sussie Harder.

 

Efter 150 års jubilæet blev arrangementet ændret, så det kun varer en uge. Det medførte at den tidligere tirsdag – fugleskydningsdagen – er flyttet til lørdag. Det medfører at, den nye konge eller dronning udnævnes lørdag aften og kører i guldkaret om søndagen