Citatet er fra en kronik af ”enkefru A.A.” om fugleskydningen ca. 1870-84. A.A. står for Alma Andersen, datter af buntmager Rosin, som i mere end 25 år stod for børnefugleskydningen. Dengang gik optoget ud og hentede fuglekongen på hans bopæl og vente så tilbage til Rosins gård for ”-at modtage de smaa piger med gevinsterne, hvilke saa blev indrangerede i rækkerne lige bagved kongen.”

Hvem de små piger var, forlyder der intet om, men det er nærliggende at tro, at de kom fra velstående borgerhjem – måske søstre til nogle af de deltagende drenge.

Her står at de var hvidklædte. I en anden beskrivelse står, at de havde røde livbånd på, hvilket også fremgår af billedet fra 1908. På et senere billede fra ca. 1916 har nogle af blomsterpigerne desuden sharf på.

I takt med at drengenes antal steg, steg også gevinstmængden og på et billede fra 1922 er der 20 blomsterpiger med kurve. Men det er stadig de eneste piger, der går med i rækken.

Hvornår det blev tilladt alle piger at gå med fremgår ikke af arkiverne, men på et billede fra 1938 er der mange hvidklædte piger uden kurve. Læg iøvrigt mærke til pigernes blomster, som alle er ens i faconen, men ikke er buketter, som vi kender dem i dag. Tilsyneladende fik de blomsterne af selskabet for 1942 står der, at pigerne selv måtte have blomster med. Det er også værd at bemærke, at dengang gik de store piger forrest og de små til sidst i modsætning til i dag.

Op til slutningen af 50-erne var reglen, at man skulle være fyldt 6 år for at kunne være blomsterpige. Derefter blev reglen læmpet, så alle kunne blive det, hvis man var i hvidt tøj og kunne gå alene.

På forskellige billeder kan man også se, at blomsterpigerne før i tiden havde en vigtigere plads i rækken end nu. I ovenstående citat står, at de gik lige bag fuglekongen. Senere, da den grønne fane kom til, gik de bag ved den, men foran drengefaneborgen. På et billede fra 1965 går blomsterpigerne stadig bag den grønne fane, men nu er drengefanebærene flyttet op foran både fugl og grøn fane.

Fra de 6 små piger for mere end 100 år siden steg antallet gradvist til det toppede i 1960-erne. Det højeste antal, der er registreret, er fra 1966 og var på 150 hvidklædte blomsterpiger – det var et flot syn og en lang række. I disse år er der under en trediedel, så komiteen ville blive glad, hvis vi kunne forøge antallet, selv om ingen tror, vi igen kan komme op på 60-ernes niveau.